ΑΤΤΙΚΗ: 210 555 3000

Ειδικές Μεταφόρες

TOPLINE αναλαμβάνει την μεταφορά καινούριων βαρέων φορτηγών από τους λιμένες εισαγωγής προς τις κεντρικές εγκαταστάσεις των εισαγωγικών εταιριών. 

Επίσης, αναλαμβάνουμε μεταφορές αγροτικών μηχανημάτων, ημιφορτηγών, trailor, δομικών μηχανημάτων και πάσης φύσεως μηχανοκίνητων οχημάτων.

Τέλος, αναλαμβάνουμε την διανομή αυτών προς το δίκτυο των αντιπροσώπων τους.